Lijst met schrijvers die zijn gedebuteerd in Elsevier

Uit ewmagazinewiki.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Nogal wat schrijvers hebben hun debuut gemaakt in Elsevier, onder wie Jan de Hartog, Henk Hofland en Harry Mulisch. Hieronder staat een lijst met debutanten.

  • Gerrit Achterberg debuteerde in juli 1926 met zijn eerste gedicht in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Dat was tamelijk toevallig, want Achterberg stuurde destijds zijn gedichten, soms met tientallen gelijk, naar de redacties van De Gids, De Vrije Bladen, De Stem en Groot Nederland. Het gedicht is getiteld 'Strophen', bestaat uit drie strofen en begint met de regels 'Over dt land alleen / zwierf ik, maar dit land heeft geen einde / en nu dool ik bij u binnen;'. 'Strophen' wordt in 1931 opgenomen in zijn bundel Afvaart en komt later ook terecht zijn zijn Verzamelde gedichten. Achterberg nam zijn debuut serieus, stelt zijn biograaf Wim Hazeu dan ook vast.<ref>Gerrit Achterberg. Een biografische schets, Van Walraven, Apeldoorn, 1982</ref>
  • Jan de Hartog
  • Henk Hofland
  • Harry Mulisch publiceerde - 19 jaar oud - zijn eerste verhaal in Elseviers Weekblad op zaterdag 8 februari 1947. Het was getiteld 'De kamer' en was ondertekend met H.K.V. Mulivsch, overduidelijk een drukfout. Het verhaal is gedateerd oktober 1946, aldus Marita Mathijsen in: Harry Mulisch. Een bibliografie (Den Haga, 1979). In de zomer van 1946 begin Mulisch verhalen te schrijven, geïnspireerd op die van Edgar Allan Poe . In diens verhalen herkende hij een manier om geheimzinnige en wonderbaarlijke noties onder woorden te brengen herinnerde Mulisch zich later. Zijn eerste verhaal schreef hij op 16 juni 1946, in dezelfde maand dat zijn vader werd gedoopt. Van die reeks fantastische vertellingen die hij die zomer en dat najaar in snelle opeenvolging schreef, werd en ten slotte één gepubliceerd. Toen hij Elseviers Weekblad, destijds een krant, opensloeg en het verhaal zag staan, wist hij - dit is het. Mulisch: 'Alles wat erf verder in die krant stond, werd overstraald door het licht dat ik toen zag, en ook alles in andere kranten en boeken waar ook ter wereld, te land, ter zee of in de lucht - ik keek naar mijn naam als naar de opkomende, zij het voorshands verkeerd gespelde zon, die sterren en planeten deed verbleken.'<ref>Harry Mulisch, Mijn getuidenboek, Amsterdam, 2010 </ref>In 1961 schreef Mulisch veertien artikelen voor Elseviers Weekblad over het proces in Jeruzalem tegen de oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann, die in 1962 in boekvorm verschenen onder de titel De zaak 40/61.


Noten: