L.J. Plemp van Duiveland

Uit ewmagazinewiki.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Lambertus Joannes Plemp van Duiveland, geboren op 6 oktober 1868 in Rotterdam, overleden op 10 juni 1940 in Den Haag. Plemp van Duiveland is politiek redacteur van Else- vier’s van 1894 tot 1905.

Jacs Robbers vraagt in 1894 enkele jonge redacteuren om de redactie te versterken, onder wie Lambertus Joannes Plemp van Duiveland, een vriend en oud-schoolgenoot van zijn zoon Herman Robbers. Plemp van Duiveland is binnen de redactie verantwoorde- lijk voor de politieke commentaren. Hij is geen onbekende van het blad. Al in de eerste jaargang, 1891, staat van hem in het novembernummer het artikel ‘Rivier en stad’, een ode aan Rotterdam en aan de Maas.

Als redactielid schrijft Plemp van Duiveland onder meer over de Dreyfus-zaak (een politiek schandaal in Frankrijk) en de conventie van Bern. Ook is hij tot 1900 verantwoordelijk voor het buitenlandse overzicht. Wanneer hij met deze rubriek stopt, schrijft hij: ‘Vijf en een half jaar overzag ik […] de buitenlandse staatkundige gebeurtenissen naar den trant der journalistiek […]. Ik heb er altijd naar gestreefd niet te herkauwen wat de dagbladen van de maand gegeven hadden, maar zoo mogelijk de feiten van iets verderaf te bezien, als uit een bal- lon captif. Ik hoop dat dit mij over het geheel is gelukt. […]’ Plemp van Duiveland blijft aan als redactielid totdat Herman Robbers in 1905 het werk van hem en Lapidoth overneemt.

Na zijn eindexamen gymnasium gaat hij in 1887 in Leiden rechten studeren. Al snel blijkt hij bovengemiddeld begaafd te zijn als het om de letterkunde gaat. In 1889, bij de viering van het halve-eeuwfeest van het Leidsch Studenten Corps, wordt een door hem geschreven toneelstuk opgevoerd. Twee jaar later is hij praeses van het corps. Ondanks zijn vele extra activi- teiten promoveert hij op 12 december 1893 op het waterschap. Drie maanden later wordt Plemp van Duiveland gevraagd om buitenlandredacteur te worden bij de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Zijn artikelen over de zaak-Dreyfus trekken de aandacht van het grote publiek. Nog tijdens zijn periode bij Elsevier’s wordt Plemp van Duiveland door enkele Twentse ondernemers benaderd, die hem vragen de hoofdredactie op zich te nemen van De Nieuwe Courant. Hij wordt in 1911 voorzitter van de Nederlandsche Journalistenkring. In die functie zet hij zich vooral in voor het journa- listieke auteursrecht.

Plemp van Duiveland is tweemaal onderscheiden: hij was Officier in de Orde van Oranje-Nassau en bezat het ridderkruis van het Franse Legioen van Eer.