De Kern

Uit ewmagazinewiki.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Kern. Elseviers Maandblad verscheen van november 1960 tot en met december 1965 onder auspiciën van Uitgevers-Maatschappij Elsevier. De ondertitel luidde ‘Actueel encyclopedisch tijdschrift voor het gezin’. Het blad beoogde, naar eigen zeggen, ‘naast het verstrekken van kennis achter het nieuws onder meer de vele boeiende nieuwe aspecten en mogelijkheden van leven en wereld die door de moderne ontwikkelingen binnen ons bereik komen - belichten en wel zodanig dat men er in de praktijk zijn voordeel mee kan doen’.

Geschiedenis

Elsevier had het blad overgenomen van uitgeverij Van Holkema & Warendorf, die De Kern had opgericht en van 1931 tot en met 1959 had uitgegeven met als ondertitel ‘tijdschriftartikelen van blijvend belang uit binnen- en buitenland’.

Met ingang van de 30ste jaargang fungeerde Elsevier als uitgever.

Redactie

Het blad kende een keur aan medewerkers op vele gebieden, zoals Jean Monnet, Walter Hallstein, Edward Heath, A.N.J. den Hollander, Erik Zürcher en vele anderen. Als illustratoren werkten onder anderen mee: Ton Smits, Frits Behrendt en Eppo Doeve. Een hoofdredacteur heeft het blad niet gehad, althans in het colofon is niemand met deze titel begiftigd.

Opheffing

Als in 1965 Elseviers Weekblad zich splitst in een wekelijks tijdschrift en een wekelijkse krant (‘Voor de zakenman’) komt er een einde aan De Kern. Het blad gaat op in het wekelijkse tijdschrift. Het decembernummer van De Kern verschijnt nog wel, maar een 36ste jaargang komt er niet meer. Met deze woorden nemen redactie en directie afscheid van hun lezers:

Afscheidswoorden directie

‘Zoals U weet verschijnt Elseviers Weekblad voortaan in een formaat en met inhoudelijke intenties - bij voorbeeld het compacte en indringende karakter van de feitelijke voorlichting - die het formaat en de opzet van die andere vrucht van het 'Huis Elsevier', namelijk dit maandblad DE KERN, zo sterk benaderen dat in menig opzicht het gevaar van doubleren niet denkbeeldig is.

Wij spreken in het 'Huis Elsevier' bij voorkeur van de vruchten van de boom. In de eerste plaats omdat de boom in ons 'handelsmerk' staat, in de tweede plaats omdat het werk van een uitgever in vele opzichten met dat van een kweker te vergelijken is. Welnu, de uitgever heeft nu twee vruchten gekweekt die in uiterlijk en wat hun smaak betreft op elkaar gaan lijken.

Wat doet een kweker in zo'n geval? Hij concentreert zijn hele vakmanschap voortaan op de meest belovende van de twee. Want daarmee handelt hij in het belang van zijn afnemers.

De uitgever zal de voetstappen van de kweker drukken, want het is geheel in het belang van de lezers, wanneer hij zijn volle aandacht concentreert op de voor de lezers meest belovende uitgave, in dit geval het geheel gemoderniseerde Elseviers Weekblad met zijn grote traditie, zijn ervaren staf en zijn uitgebreide archieven. Daarom zullen met ingang van 1966 de lezers van DE KERN dit maandblad niet meer ontvangen. Binnen het kader van het 'Huis Elsevier' zullen zij - indien zij dat wensen - in de gelegenheid worden gesteld over te schakelen op de ontvangst van Elseviers Weekblad-nieuwe stijl in het moderne handzame formaat.

Deze en andere mogelijkheden die zich in dit verband voordoen, vindt U overzichtelijk opgesomd in een brief die iedere abonnee reeds ontvangen heeft of alsnog ontvangen zal. U kunt er in alle vrijheid al dan niet gebruik van maken. DE KERN zelf zal - met zijn verschijningstraditie van 35 jaar - te zijner tijd in het kader van het 'Huis Elsevier' een nieuwe, aan de publicistische evolutie aangepaste opgave vervullen.’

Inhoud

In het eerste nummer verklaart de directie het volgende:

‘Zomaar weer een nieuw blad te laten verschijnen zou niet verantwoord zijn. De Uitgeversmaatschappij Elsevier heeft dan ook, de traditie getrouw, grondig overwogen of aan DIT blad behoefte zou bestaan. En wij zijn tot de slotsom gekomen dat die vraag met een volmondig JA kan worden beantwoord. Want... een blad als dit bestaat er nog niet! Elseviers Maandblad DE KERN brengt U encyclopedisch toegelichte onderwerpen op ogenblikken dat deze door actualiteit of anderszins in Uw belangstelling staan.

DE KERN is een actueel encyclopedisch tijdschrift voor het gehele gezin. De formule is een novum in de publicistiek en luidt: wereldgebeuren + encyclopedische gegevens modern gezin + actuele belangstelling -- DE KERN.

Een paar voorbeelden aan de hand van de praktijk?

Wanneer een stuwdam doorbreekt en een dorpje van de wereld wordt weggevaagd, krijgt U dat nieuws in vette koppen en met sensationele plaatjes voorgeschoteld. Maar de achtergrond van het gebeuren, de betekenis van de stuwdam als zodanig, de geschiedenis ervan, daar mag U naar gissen. Welnu, die worden U door 'De Kern' gebracht! 'De Kern' geeft U een totaal, afgerond beeld van wat er in de wereld gebeurt, met oorzaken en gevolgen.

Wanneer vulkanische uitbarstingen de wereld teisteren, is daarvan de natuurlijke wetmatigheid te reconstrueren. Wanneer volken in beweging komen en nieuwe landen worden geformeerd, bestaan daarvoor geografische en sociologische oorzaken. Het wereldgebeuren wordt pas ongemeen boeiend wanneer men het zó, in groter verband, leert zien! Ruimtevaart? Onzin, zegt de één. Fantastisch, zegt de ander. Ruimtevaart brengt ons dichter bij de mysteries van het heelal. En wat dit betekenen kan, tonen ons in dit nummer de eerste kleurenfoto's van het universum.

Wie 'De Kern' leest is volledig geïnformeerd over wat er in de wereld gebeurt, niet alleen over de actuele feiten maar ook en vooral wat betreft de achtergronden en het onderling verband van die feiten, kortom de kern, waar het om gaat!’